Utilitats per eCòmics (Nautilus scripts)

Aquí deixo uns scripts per fer més senzill la preparació de còmics per la visualització en ebook readers.

Aquests scripts s’utilitzen en entorn linux des de l’explorador de fitxers Nautilus, però es poden utilitzar directament des de bash. En teoria haurien de funcionar en consola sobre MacOSX si és compleixen les dependències (+Zenity), ja que tb disposa de bash, però no ho he provat.

Per instal·lar-lo en gnome només cal descomprimir l’arxiu al directori /$HOME/.gnome2/nautilus-scripts/ i donar-li permís d’execució.

Espero que siguin de utilitat per algú..

Si voleu saber més sobre els Nautilus Scripts:
- http://nautilus-scripts.javielinux.com/
- http://g-scripts.sourceforge.net/


Projecte i noves versions a:


cbr2pdf

A vegades és més pràctic el format pdf que no el format imatge (jpg o png), aquest script és per passar arxius de còmic digital(cbr o cbz) a pdf.
To convert directly cbr/cbz files to pdf.

Permet les següents opcions al passar a pdf:
- Conversió normal
- Convertir a grisos sense escalar les imatges
- Escalar les imatges per Irex Iliad (XGA-768×1024)
- Convertir a grisos i escalar les imatges per Irex Iliad (XGA-768×1024)
- Escalar les imatges per Sony eBook Reader (VGA-600×800)
- Convertir a grisos i escalar les imatges per Sony eBook Reader (VGA-600×800)
- Gir automàtic (90º) de plana doble (afegit a la versió 0.30b)

L’script no és cap meravella .. i de ben segur que es pot millorar molt.. però sembla que fa bé la seva funció..

Ús:
Sel·leccionar l’arxiu o arxius (CBR/CBZ) dins el Nautilus i amb el menu del botó dret -> Scripts –> cbr2pdf.

Dependències:
- unrar
- unzip
- ImageMagick
- pdftk

Nota: El consum de CPU en la conversió és considerable.

Download – Versió 0.30b cbr2pdf_v0.30b.tar.gz

Download – Versió 0.22b cbr2pdftar.gz


dir2pdf

Converteix les imatges (jpg/png) de dins un directori en un arxiu pdf.
It Converts all jpg/png images into the folder to pdf file.

Permet les següents opcions al passar a pdf:
- Conversió normal
- Convertir a grisos sense escalar les imatges
- Escalar les imatges per Irex Iliad (XGA-768×1024)
- Convertir a grisos i escalar les imatges per Irex Iliad (XGA-768×1024)
- Escalar les imatges per Sony eBook Reader (VGA-600×800)
- Convertir a grisos i escalar les imatges per Sony eBook Reader (VGA-600×800)

Ús:
Sel·leccionar directori/s dins el Nautilus i amb el menu del botó dret -> Scripts –> dir2pdf.

Dependències:
- ImageMagick
- pdftk

Download – Versió 0.12b dir2pdf.tar.gz


ComicHalve / MangaHalve

ComicHalve divideix les imatges per la meitat vertical. D’una imatge amb dues planes, ens en crea dues amb una plana cada una i ELIMINA l’original. Ideal per aquells còmics escanejats a doble plana. MangaHalve fa el mateix però amb ordre invers.
ComicHalve cut in vertical half a image (double page). It Makes two images, a image with page each and it deletes the original. MangaHalve separates the pages in reverse order.

Ús:
Sel·leccionar la imatge/s dins el Nautilus i amb el menu del botó dret -> Scripts –> ComicHalve.

Dependències:
- ImageMagick

Download – version 0.1b ComicHalve.tar.gz
Download – version 0.2b ComicHalve.0.2b.tar.gz
Download – version 0.1b MangaHalve.tar.gz
Download – version 0.2b MangaHalve.0.2b.tar.gz


RotatePage

RotatePage permet girar 90º una imatge amb un parell de clicks, ideal per les planes dobles que es poden tallar per la meitat.
Rotate (90º) a image for a better view in irex. For comic pages (double page) that we can’t/wan’t cut in half.

Ús:
Sel·leccionar la imatge/s dins el Nautilus i amb el menu del botó dret -> Scripts –> RotatePage.

Dependències:
- ImageMagick

Download – version 0.1b RotatePage.tar.gz
Download – version 0.2b RotatePage.0.2b.tar.gz


Last Update 28/04/2009


Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Twitter
  • del.icio.us
  • Digg
  • Meneame
  • Add to favorites
  • email